"Casas"
Cuberta para o libro "Casas", de Paula Carballeria, 
próximamente na súa mesiña de noite.
Lápiz e cor dixital!