Maio floridoDúas ilustracións para o mes de maio e a primavera, 
para o libro "Cantigas para aprender a soñar" editorial Embora.