Ideas en proceso

O camiño na creación dun libro conleva moitas probas, descarte de imaxes que non funcionan... intentos de compoñer unha linguaxe e un ton axeitados  co texto e cas sensacións que se queren transmitir na historia. Aquí, algúns deses pasos. Debuxos descartados pero imprescindibles...